Apel pentru plata ultimei rate

Prin jertfa și dragostea celor care au cumpărat și pentru care s-a cumpărat acest așezământ de rugăciune, am ajuns la plata ultimei rate din prețul de achiziție. Suma care trebuie strânsă, 60.000 euro, este foarte mare, având în vedere cheltuielile care s-au făcut până acum la renovarea bisericii. Din păcate, cererea noastră de a plăti anul acesta doar jumătate din sumă, nu a fost acceptată, iar data limită de plată este 30 iunie 2018.

Facem un apel călduros pentru a susține plata ultimei rate!
Chemarea noastră să nu fie o silnicie, ci să întâlnească libertatea dragostei dumneavoastră, astfel încât împreună să ne întâlnim cu Cel ce este izvorul a toată iubirea.
Chiar și un ajutor mic, pentru noi înseamnă foarte mult.Mulțumim celor care ne-au ajutat și ne vor ajuta! Rugăm pe bunul Dumnezeu să reverse înmiit darurile Sale cele bogate asupra tuturor jertfitorilor mănăstirii noastre, ale căror nume vor rămâne veșnic inscripționate în cartea ctitorilor.

Mulțumim tuturor!
Obștea mânăstirii Namur

Contul mănăstirii este: IBAN BE91 363-0864888-76,  SWIFT (BIC): BBRU BEBB,
Beneficiar A.S.B.L «C.O.P.M.D.» (Communauté orthodoxe «Protection de la Mère de Dieu»).
În „Communication”, vă rugăm să scrieţi un pomelnic pentru lista de ctitori.

Pentru orice alte informaţii, puteți contacta pe maica Mariami (0032.479.130.656), mariamisamoila@gmail.com, sau p. Daniil Oltean (0033.628.094.602).

Adresa mănăstirii: 5020 Vedrin (Namur), Str. Su l’Tidge nr. 86.