Apel pentru plata ultimei rate

Prin jertfa și dragostea celor care au cumpărat și pentru care s-a cumpărat acest așezământ de rugăciune, am ajuns la plata ultimei rate din prețul de achiziție. Suma care trebuie strânsă, 60.000 euro, este foarte mare, având în vedere cheltuielile care s-au făcut până acum la renovarea bisericii. Din păcate, cererea noastră de a plăti anul acesta doar jumătate din sumă, nu a fost acceptată, iar data limită de plată este 30 iunie 2018.

Facem un apel călduros pentru a susține plata ultimei rate!
Chemarea noastră să nu fie o silnicie, ci să întâlnească libertatea dragostei dumneavoastră, astfel încât împreună să ne întâlnim cu Cel ce este izvorul a toată iubirea.
Chiar și un ajutor mic, pentru noi înseamnă foarte mult.Mulțumim celor care ne-au ajutat și ne vor ajuta! Rugăm pe bunul Dumnezeu să reverse înmiit darurile Sale cele bogate asupra tuturor jertfitorilor mănăstirii noastre, ale căror nume vor rămâne veșnic inscripționate în cartea ctitorilor.

Mulțumim tuturor!
Obștea mânăstirii Namur

Contul mănăstirii este: IBAN BE91 363-0864888-76,  SWIFT (BIC): BBRU BEBB,
Beneficiar A.S.B.L «C.O.P.M.D.» (Communauté orthodoxe «Protection de la Mère de Dieu»).
În „Communication”, vă rugăm să scrieţi un pomelnic pentru lista de ctitori.

Pentru orice alte informaţii, puteți contacta pe maica Mariami (0032.479.130.656), mariamisamoila@gmail.com, sau p. Daniil Oltean (0033.628.094.602).

Adresa mănăstirii: 5020 Vedrin (Namur), Str. Su l’Tidge nr. 86.

Muțumire pentru ajutorul dat la renovarea bisericii mănăstirii

Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciunile Maicii Domnului, lucrările de renovare și mărire a bisericii noastre s-au terminat în interior. În momentul de față se lucrează în exterior, la acoperiș, urmând sa fie executate fațada și pridvorul.

Mulțumim tuturor celor care, prin rugăciune, ajutor material sau participare directă la lucrări au făcut posibil ca, începând din DUMINICA FLORIILOR, slujbele să se desfășoare în biserică.

Dorim ca acest așezământ să fie aproape de sufletul tuturor celor care îl caută pe Dumnezeu, un spațiu unde poți regăsi oricând atmosfera de acasă, atât prin slujbele zilnice care se fac aici, cât și prin toate celelalte activități pe care le desfășurăm.

Dumnezeu sa răsplătească tuturor!